Multirum

Den gymutrustning som funnits i Multirummet tidigare har tagits bort för att behovet av mer golvyta och utrymme för golfträning behövdes (främst sving och puttträning).
Men vi har kvar och kommer komplettera med mer enkel utrustning för fysträning för Dig som vill träna med PT, träna på egen hand och i gruppträningen.